@oknetworkshop

คุณสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้ 4 วิธีดังนี้

  1. สั่งซื้อผ่านไลน์: @oknetworkshop
  2. สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.oknetworkshop.net
  3. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ 080-294-8282
  4. สั่งซื้อผ่านอีเมล: thanawin@pwr-serve.com

พร้อมแจ้งรายละเอียดของการสั่งซื้อ

  • ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ (ดูที่เว็บไซต์) และจำนวนที่ต้องการ พร้อมกับชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และธนาคารที่คุณสามารถโอนเงินได้อย่างสะดวก
  • เมื่อได้รับคำสั่งซื้อถูกต้อง เราจะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ